Om R12

R12 är ett svenskt investeringsbolag som drivs av delägarna Per Hesselmark och Hans Ramel. Bolaget största ägare är Robert af Jochnick tillsammans med sina tre söner. R12s investeringsverksamhet är fokuserad på Skandinavien, men även övriga Europa kan komma ifråga vid exempelvis tilläggsinvesteringar. För närvarande är vi delägare i 9 bolag. 

Vi letar aktivt efter nya investeringar. Vid sidan av kapital tillför R12 ett strategiskt perspektiv och arbetar på att utveckla företagets affärsplan och därmed höja lönsamhet och tillväxt.


Organisation

Per Hesselmark
Född 1971. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare bl a Ernst & Young Consulting och Maizels, Westerberg & Co.

Per är styrelseledamot i OSM Group AB, Svensk Hypotekspension AB, MEWAB Holding AB, NCAB Holding AB, Nimbus Boats Sweden AB, Aditro Group AB, ORTIC 3D AB.


Hans Ramel
Född 1964. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare bl a Coopers & Lybrand Consulting och Oriflame Cosmetics.

Hans är styrelseledamot i NCAB Holding AB, OSM Group AB,  Twilfit AB, Stichting af Jochnick Foundation,  Aditro Group AB och Capio AB.